CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
 
Hôm nay: 18/01/2022

Công chức Cục Hải quan thành phố Cần Thơ đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

 
 

Tin tức || Tin Ngành Hải Quan

Nâng cao chất lượng công tác CCHC và KSTTHC tại các đơn vị tài chính tỉnh Cần Thơ
Cập nhật : 09:17:49 09-08-2019

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Tài chính, từ ngày 29/7 đến ngày 2/8 tại tỉnh Cần Thơ, đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính do Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngô Chí Tùng làm trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan Cần Thơ và Cục Dự trữ Tây Nam Bộ về công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính (CCHC và KSTTHC). Tham gia đoàn công tác còn có cán bộ chuyên trách về CCHC & KSTTHC của Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước và Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

image

Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngô Chí Tùng - trưởng đoàn kiểm tra trao đổi 
về công tác CCHC và KSTTHC của ngành Tài chính

Phát biểu tại các buổi làm việc, Phó chánh Văn phòng Bộ Ngô Chí Tùng - Trưởng đoàn kiểm tra cho biết: Thông qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, từ đó, có biện pháp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ CCHC và KSTTHC trong thời gian tới, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nền hành chính nhà nước tại ngành Tài chính. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động kiểm tra nhằm nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, tạo chuyển biên về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng như đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện cải CCHC và KSTTHC.

Thông qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để từ đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Phát hiện những tồn tại, hạn chế nhằm khắc phục kịp thời và chấn chỉnh những đơn vị chưa chủ động, chưa tích cực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Tổng hợp những sáng kiến, cải tiến, đổi mới trong thực hiện cải cách hành chính để từ đó phổ biến, áp dụng rộng rãi, có hiệu quả đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

image

Lãnh đạo Cục Thuế Cần Thơ báo cáo về kết quả CCHC và KSTTHC tại buổi làm việc

 Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính được quan tâm

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và các Tổng cục về công tác CCHC và KSTTHC, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN Cần Thơ và Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, coi nhiệm vụ CCHC và KSTTHC là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của các đơn vị. Công tác kiểm tra CCHC và KSTTHC nội bộ cũng được chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhờ có sự chỉ đạo thống nhất và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trong nhiều năm qua, các đơn vị tài chính tại Cần Thơ luôn được Chính quyền địa phương, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn đánh giá cao về công tác CCHC.

Nhiều kết quả tích cực trong công tác KSTTHC

Qua công tác kiểm tra cho thấy, Cục thuế Cần Thơ đã ban hành quy trình giải quyết KSTTHC theo Quyết định số 2192/QĐ-CT ngày 11/11/2015 của Tổng cục Thuế. Thực hiện niêm yết công khai, tại Website Cục Thuế Cần Thơ cũng đã niêm yết công khai 166 TTHC thuế hiện hành đầy đủ theo đúng quy định.

Về tình hình thực hiện giải quyết TTHC của Cục thuế Cần Thơ: trong kỳ báo cáo đã tiếp nhận 52.077 hồ sơ, trong đó đã xử lý 52.046 hồ sơ, số TTHC giải quyết đúng hạn là 52.009 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,93%.

Về tình hình thực hiện giải quyết TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức của đơn vị, KBNN Cần Thơ thực hiện mô hình “Một cửa, một giao dịch viên”, theo nguyên tắc khách hàng khi đến giao dịch với KBNN chỉ làm việc với một công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Đây là cách làm mới, sáng tạo, giảm thời gian một lượt giao dịch, công chức kiểm soát chi có thời gian tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Theo báo cáo của KBNN Cần Thơ, trong kỳ kiểm tra, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 593.133 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng thời hạn đạt 100%. Hồ sơ tiếp nhận giải quyết TTHC chủ yếu thuộc lĩnh vực kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên.

Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ đã thực hiện niêm yết, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, bao gồm các quy định, thủ tục và các mẫu chứng từ, biểu, bảng kèm theo. Đồng thời đã niêm yết địa chỉ phản ánh, kiến nghị đối với các quy định hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện khi có nhu cầu.

image

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Cần Thơ báo cáo với Đoàn Kiểm tra CCHC và KSTTHC 
Bộ Tài chính Về kết quả CCHC

Cục Hải quan Cần Thơ đã thực hiện ban hành các quy trình trong xây dựng, giải quyết đối với các thủ tục hành chính theo trình tự, quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị để kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và định kỳ báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; Các kiến nghị đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC đã góp phần tháo gỡ những khó khăn cho DN theo tinh thần Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ.

Cục Hải quan Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức lấy phiếu đánh giá của doanh nghiệp về thực hiện cam kết Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của công chức Hải quan.

Trong năm 2017 và 2018, Cục Hải quan Cần Thơ tiếp nhận gần 252.000 hồ sơ và đã được giải quyết, trả kết quả theo đúng thời hạn quy định. Cục Hải quan Cần Thơ đã triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và tại bộ phận một cửa.

image

Đoàn Kiểm tra CCHC và KSTTHC Bộ Tài chính làm việc với Cục Hải quan Cần Thơ

Hiện đại hóa hành chính

Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định của Bộ Tài chính, đến nay, các ứng dụng CNTT cơ bản đã phát huy tốt hiệu quả hỗ trợ công tác chuyên môn, công tác chỉ đạo điều hành của đơn vị. Các ứng dụng nghiệp vụ đã được triển khai tại Cục Thuế Cần Thơ đến nay gồm: Ứng dụng quản lý Thuế tập trụng (TMS); ứng dụng quản lý ấn chỉ (QLAC); nhóm ứng dụng phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế (TTR, BCTC, TPR, TPH, iTNK); ứng dụng quản lý thuế trước bạ (QLTB-NĐ).

Các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đã được triển khai tại Cục Thuế Cần Thơ gồm: kê khai thuế điện tử; nộp thuế điện tử; dịch vụ thuế điện tử. Đến nay, hệ thống kê khai thuế điện tử đã được triển khai cho 100% các Chi Cục thuế trực thuộc. Trong năm 2018, Cục Thuế Cần Thơ đã đã nhận được 30.415 hồ sơ điện tử, trong đó có 8.547 doanh nghiệp kê khai điện tử đạt 100% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Số lượng các doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử đến cuối năm 2018 đạt 97,6% (8.342 doanh nghiệp), 100% hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT xuất khẩu, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư đều được thực hiện qua hệ thống điện tử của ngành.

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT của Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm của KBNN trung ương, KBNN Cần Thơ đã triển khai một số ứng dụng CNTT hỗ trợ công tác nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành và cải cách hành chính của đơn vị. KBNN Cần Thơ đã triển khai hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS); hệ thống thu thuế trực tiếp (TCS); Hệ thống thanh toán song phương điện tử, thanh toán điện tử liên kho bạc, thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Việc triển khai ứng dụng CNTT của Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ theo kế hoạch ứng dụng CNTT của ngành Tài chính nói chung và Tổng cục Dự trữ Nhà nước nói riêng. Hiện nay, Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ đã, đang khai thác và sử dụng một số phần mềm hỗ trợ công tác nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành và cải cách hành chính của đơn vị,

Hàng năm, Cục Hải quan Cần Thơ triển khai ứng dụng CNTT theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan. Nhiều ứng dụng CNTT trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ, quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo hải quan các cấp như: Ecustoms, V5, GTT02, KTTT, CIO2, VNACC/VCIS, Emanifest, thống kê tập trung, Risk Management... đến nay, đã có khoảng 100% doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan điện tử trên hệ thống VNACC/VCIS tại 5 Chi cục Hải quan.

Cục Hải quan Cần Thơ thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp 3,4 cho người dân, doanh nghiệp trêntrang Web của Cục. Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận giải quyết trên Hệ thống HQ36a trong năm 2017 và 2018 gần 5.200 hồ sơ.

image

Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Tây Nam Bộ cảm ơn những kiến nghị 
về CCHC và KSTTHC mà đoàn kiểm tra nêu ra tại buổi làm việc

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác CCHC và KSTTHC của các đơn vị tài chính tại Cần Thơ, thay mặt đoàn kiểm tra CCHC và KSTTHC của Bộ Tài chính, Phó chánh Văn phòng Bộ Ngô Chí Tùng đã trao đổi và chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện CCHC và KSTTHC của các đơn vị. Trưởng đoàn kiểm tra cũng lưu ý các đơn vị về trình tự, thời gian giải quyết các TTHC theo tinh thần hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Trưởng đoàn kiểm tra Ngô Chí Tùng cho biết thêm: Năm 2019, Bộ Tài chính đã xác định các mục tiêu về công tác kiểm soát TTHC chung trong toàn ngành là: đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí tuân thủ TTHC; kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị; đồng thời niêm yết công khai TTHC tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC; tiếp nhận xử lý đầy đủ, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, các nhân về quy định hành chính. Để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên, đề nghị đơn vị xác định rõ công tác kiểm soát TTHC là việc làm thường xuyên của đơn vị, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là đơn giản hóa TTHC và giảm gánh nặng hành chính cho cá nhân và tổ chức.

Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị tài chính tại Cần Thơ quán triệt và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề ra như: Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương và Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 03/7/2018 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trong lĩnh vực Tài chính.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận những kiến nghị từ Cục Thuế, KBNN, Cục Hải quan Cần Thơ và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ về công tác chỉ đạo; tăng cường tập huấn cho cán bộ làm công tác CCHC và KSTTHC cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện CCHC và KSTTHC tại các đơn vị. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát và nâng cấp các phần mềm ứng dụng, triển khai phần mềm quản lý văn bản EdocTC tới các chi cục để sử dụng đồng bộ và khai thác triệt để, nâng cấp phần mềm để có thể khai thác trên thiết bị di động để nâng cao hiệu quả sử dụng.

Bộ Tài Chính

Đọc thêm khác:

Tìm kiếm : - -

Tin Hải quan Tp. Cần Thơ

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hải quan Cần Thơ thu ngân sách trên 3.400 tỷ đồng

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2021

Cục Hải quan TP. Cần Thơ thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động định suất

Công Đoàn cơ sở Cục Hải quan TP. Cần Thơ tổ chức Chương trình Chia sẻ yêu thương vượt qua dịch bệnh Covid-19

Tin mới cập nhật

Thông báo về việc tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid-19

Thông báo tạm dừng kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Triển khai Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan phiên bản mới

Nâng cao chất lượng công tác CCHC và KSTTHC tại các đơn vị tài chính tỉnh Cần Thơ

Hải quan Cần Thơ phấn đấu thu đạt ngân sách trong điều kiện khó khăn

Nộp thuế điện tử 24/7: 06 Ngân hàng triển khai Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu thuế

Một số điểm mới nổi bật của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thông báo tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về Hải quan

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai

Thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống CNTT ngành Hải quan

Quy trình thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN

Phiếu thăm dò

Bạn đánh giá thủ tục Hải quan Cần Thơ như thế nào ?

   Rất tốt và tiện lợi
   Chưa thực sự tốt
   Chưa đạt yêu cầu
   Tạm được
   Còn yếu kém
   Ý kiến khác
Lượt truy cập: : 3.177.662
Trực tuyến: : 16
Hôm qua: : 543
Hôm nay: : 65

Bảng tỷ giá XNK

Tỷ giá USD:17-01-2022

USD

22.560,00VNĐ

Nguồn: NH Ngoại thương VN
Các tỷ giá khác áp dụng
(Từ: 17-01-2022 đến: 23-01-2022)

EUR

25.558,97VNĐ

JPY

193,89VNĐ

GBP

30.618,93VNĐ

CHF

24.444,62VNĐ

AUD

16.261,14VNĐ

CAD

17.868,71VNĐ

SEK

2.486,61VNĐ

NOK

2.566,61VNĐ

DKK

3.425,80VNĐ

RUB

304,24VNĐ

HKD

2.867,48VNĐ

SGD

16.599,68VNĐ

MYR

5.381,77VNĐ

THB

669,64VNĐ

INR

306,78VNĐ

CNY

3.531,84VNĐ

KRW

18,37VNĐ

Văn bản mới cập nhật

+Tổ chức Lớp đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo hình thức trực tuyến khóa 01 năm 2022 (mã học: HQCN01/2022)

----------------------------

+Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

----------------------------

+Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19

----------------------------

+Khoanh nợ tiền thuế đối với Công ty TNHH CTN

----------------------------

+Khoanh nợ tiền thuế đối với Công ty TNHH Liên doanh sản xuất giày da xuất khẩu Tây Đô

----------------------------

+Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

 
 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Giấy phép: 146GP-TTĐT, Cấp ngày 20/10/2009
Trụ sở: Số 69 đường Võ Văn Kiệt, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ - Email: hqcantho@customs.gov.vn

Ghi rõ nguồn WWW.HAIQUANCANTHO.GOV.VN khi phát hành lại thông tin trên website này